Nokia


NOKIA 5310

NOKIA 5310

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 5310 ExpressMusicKích thước103.8 x 44.7 x 9.9 m..

465.000 VNĐ 560.000 VNĐ -17% Trước Thuế: 465.000 VNĐ

NOKIA 8600

NOKIA 8600

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8600Kích thước107  x 45 x 15.9 mmTrọng lượ..

2.450.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ -6% Trước Thuế: 2.450.000 VNĐ

NOKIA 8910 MẠ VÀNG 24K

NOKIA 8910 MẠ VÀNG 24K

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8910Kích thước103 x 46 x 20 mmTrọng lượng110gLo..

4.500.000 VNĐ Trước Thuế: 4.500.000 VNĐ

NOKIA C5-00

NOKIA C5-00

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia C5-00Kích thước112 x 46 x 12.3 mmTrọng lượng95g..

560.000 VNĐ 590.000 VNĐ -5% Trước Thuế: 560.000 VNĐ

NOKIA N73

NOKIA N73

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N73Kích thước110  x 49 x 19 mmTrọng lượ..

540.000 VNĐ Trước Thuế: 540.000 VNĐ

NOKIA N86

NOKIA N86

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N86Kích thước103.4 x 51.4 x 16.5 mmTrọng lượng1..

990.000 VNĐ 1.220.000 VNĐ -19% Trước Thuế: 990.000 VNĐ

NOKIA N95

NOKIA N95

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N95Kích thước99 x 53 x 21 mmTrọng lượng120gLoại..

750.000 VNĐ 980.000 VNĐ -23% Trước Thuế: 750.000 VNĐ

NOKIA N96

NOKIA N96

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N96Kích thước103 x 55 x 18 mmTrọng lượng125gLoạ..

1.260.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ -3% Trước Thuế: 1.260.000 VNĐ

NOKIA 1202

NOKIA 1202

..

260.000 VNĐ Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 5130

NOKIA 5130

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 5130 ExpressMusicKích thước107.5 x 46.7 x 14.8 ..

400.000 VNĐ 550.000 VNĐ -27% Trước Thuế: 400.000 VNĐ

NOKIA 6120C

NOKIA 6120C

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6120CKích thước105 x 46 x 15 mmTrọng lượng89gLo..

495.000 VNĐ 590.000 VNĐ -16% Trước Thuế: 495.000 VNĐ

NOKIA 6233

NOKIA 6233

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6233Kích thước108 x 46 x 18 mmTrọng lượng110gLo..

560.000 VNĐ 600.000 VNĐ -7% Trước Thuế: 560.000 VNĐ

NOKIA 6300

NOKIA 6300

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6300Kích thước106.4 x 43.6 x 11.7 mmTrọng lượng..

400.000 VNĐ 520.000 VNĐ -23% Trước Thuế: 400.000 VNĐ

NOKIA 6303

NOKIA 6303

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6303Kích thước108.8 x 46.2 x 11.7 mmTrọng lượng..

540.000 VNĐ Trước Thuế: 540.000 VNĐ

NOKIA 6500s

NOKIA 6500s

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6500SKích thước96.5 x 46.5 x 16.4 mmTrọng lượng..

840.000 VNĐ Trước Thuế: 840.000 VNĐ

NOKIA 6600

NOKIA 6600

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 7610Kích thước109 x 58 x 24 mmTrọng lượng122..

520.000 VNĐ Trước Thuế: 520.000 VNĐ

NOKIA 6700C

NOKIA 6700C

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6700cKích thước109.8  x 45 x 11.2 mmTrọng ..

1.450.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ -24% Trước Thuế: 1.450.000 VNĐ

NOKIA 7260

NOKIA 7260

..

385.000 VNĐ Trước Thuế: 385.000 VNĐ

NOKIA 8210

NOKIA 8210

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8210Kích thước101.5 x 44.5 x 17.4 mmTrọng lượng..

260.000 VNĐ 390.000 VNĐ -33% Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 8250

NOKIA 8250

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8250Kích thước102.5 x 45 x 19 mmTrọng lượng81gL..

260.000 VNĐ 365.000 VNĐ -29% Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 8310

NOKIA 8310

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8310Kích thước97 x 43 x 19 mmTrọng lượng84gLoại..

260.000 VNĐ 380.000 VNĐ -32% Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 8850

NOKIA 8850

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8850Kích thước100 x 44 x 17 mmTrọng lượng91gLoạ..

960.000 VNĐ Trước Thuế: 960.000 VNĐ

NOKIA 8910

NOKIA 8910

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 8910Kích thước103 x 46 x 20 mmTrọng lượng110gLo..

3.200.000 VNĐ Trước Thuế: 3.200.000 VNĐ

NOKIA E63

NOKIA E63

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia E63Kích thước113 x 59 x 13 mmTrọng lượng126gLoạ..

420.000 VNĐ 550.000 VNĐ -24% Trước Thuế: 420.000 VNĐ

NOKIA E71

NOKIA E71

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia E71Kích thước114 x 57 x 10 mmTrọng lượng127gLoạ..

550.000 VNĐ 800.000 VNĐ -31% Trước Thuế: 550.000 VNĐ

NOKIA N76

NOKIA N76

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N76Kích thước106.5  x 52 x 13.7 mmTrọng lư..

1.190.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ -21% Trước Thuế: 1.190.000 VNĐ

NOKIA N8

NOKIA N8

..

890.000 VNĐ Trước Thuế: 890.000 VNĐ

NOKIA N82

NOKIA N82

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N82Kích thước112 x 50.2 x 17.3 mmTrọng lượng114..

990.000 VNĐ 1.040.000 VNĐ -5% Trước Thuế: 990.000 VNĐ

NOKIA N95 ZIN

NOKIA N95 ZIN

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N95Kích thước99 x 53 x 21 mmTrọng lượng120gLoại..

860.000 VNĐ 990.000 VNĐ -13% Trước Thuế: 860.000 VNĐ

NOKIA N95-8GB

NOKIA N95-8GB

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia N95-8GBKích thước99 x 53 x 21 mmTrọng lượng128g..

990.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ -21% Trước Thuế: 990.000 VNĐ

NOKIA 3220

NOKIA 3220

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 3220Kích thước104.5 x 44.2 x 18.7 mmTrọn..

249.000 VNĐ Trước Thuế: 249.000 VNĐ

NOKIA 7610

NOKIA 7610

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 7610Kích thước109 x 53 x 19 mmTrọng lượng118gLo..

400.000 VNĐ 520.000 VNĐ -23% Trước Thuế: 400.000 VNĐ

NOKIA 6100

NOKIA 6100

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6100Kích thước102 x 44 x 13.5 mmTrọng lượng76gL..

260.000 VNĐ 350.000 VNĐ -26% Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 2300

NOKIA 2300

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 2300Kích thước107 x 46  x 20 mmTrọng lượng..

260.000 VNĐ 290.000 VNĐ -10% Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 1100

NOKIA 1100

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 1100Kích thước106 x 46 x 20 mmTrọng lượng86gLoạ..

260.000 VNĐ 280.000 VNĐ -7% Trước Thuế: 260.000 VNĐ

NOKIA 3110C

NOKIA 3110C

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 3110cKích thước108.5 x 45.7 x 15.6 mmTrọng lượn..

360.000 VNĐ 450.000 VNĐ -20% Trước Thuế: 360.000 VNĐ

NOKIA 6700S

NOKIA 6700S

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6700SKích thước95.2 x 46.1 x 15.9 mmTrọng lượng..

720.000 VNĐ 799.000 VNĐ -10% Trước Thuế: 720.000 VNĐ

NOKIA E72

NOKIA E72

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia E72Kích thước114 x 58 x 10 mmTrọng lượng128gLoạ..

760.000 VNĐ 830.000 VNĐ -8% Trước Thuế: 760.000 VNĐ

NOKIA 6310i

NOKIA 6310i

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6310iKích thước129 x 47 x 17-21 mmTrọng lượng11..

1.350.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ -18% Trước Thuế: 1.350.000 VNĐ

NOKIA 6500C

NOKIA 6500C

THÔNG TIN CHI TIẾT:Thương hiệuNokiaTên sản phẩmNokia 6500cKích thước109.8 x 45 x 9.5 mmTrọng ..

560.000 VNĐ 745.000 VNĐ -25% Trước Thuế: 560.000 VNĐ

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 40 (1 Trang)

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

📌 Đặt hàng trực tiếp trên website bằng cách nhấn vào MUA HÀNG và điền thông tin theo cách bước (Hướng dẫn cách mua hàng trên website chi tiết tại Hướng dẫn đặt hàng trên Moti.vn).

📌 Đặt hàng qua inbox nếu bạn cần thêm tư vấn về Sản Phẩm.

HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN

🚚 Moti gửi máy qua dịch vụ giao hàng VIETEL POST và GIAO HÀNG NHANH.

🚚 Cước phí giao hàng: 📍Đồng giá toàn quốc 40k. 📍Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1 triệu trở lên.


⏰ Thời gian giao hàng dự kiến: Nội thành TP Hồ Chí Minh: 1-2 ngày Ngoại thành TP Hồ Chí Minh: 3-4 ngày

Lưu ý: Moti hỗ trợ khách hàng quyền được kiểm tra các chức năng máy trước khi nhận và thanh toán nhé!

HOTLINE

☎️ Cần thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ với Moti qua số hotline 0373.969696 hoặc 03.9596.4444 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ trực tiếp.

0373.96.96.96

icon call Gọi Mua icon zalo Zalo icon Messenger Messenger icon Messenger Facebook